naar timeline

Area-M in stilte

Area-M in stilte

Waar ervaar je nog een uur stilte, in gezelschap? Een groep van vijftien mensen zit in een kring op het Area-M terrein. De zon hangt laag. Het enige geluid komt uit de omgeving: de kwetterende vogels, het ruisen van het gras, een auto die langsrijdt. Na 20 minuten staat iedereen op en loopt in een rustig tempo over het braakliggende terrein. Het laatste deel van het uur eindigt weer in een kring. Alles in stilte. Wat een heerlijkheid...

Iedereen is zo enthousiast dat mensen nu al hun wens uitspreken voor de stiltemeditatie in de zomer van 2020. Ook al is dan de bouw in volle gang. En voor alle jaren die volgen in de groene binnentuin van Area-M! We kijken er nu al naar uit.