naar timeline

Bouw eerste 35 woningen start in november!

Bouw eerste 35 woningen start in november!

Op 24 juni hebben we een extra bijeenkomst gehouden om de community bij te praten over de prijsonderhandelingen met de aannemer. Met name de bouw van de Tiny Houses valt duurder uit dan verwacht. Samen hebben we gekeken hoe we het gat konden dichten tussen budget en de aanneemsom.

Goed nieuws voor de 35 woningen
In de tussentijd heeft Wonen Zuid onderhandeld met de aannemer en gezocht naar verdere bezuinigingsmogelijkheden. Zonder dat we op de kwaliteit van het plan hoeven in te leveren. En…we hebben goed nieuws! Voor de 35 woningen zijn we met de aannemer tot een deal gekomen. Voor deze woningen is de omgevingsvergunning dan ook aangevraagd en zijn we bezig met het opstellen van de aannemingsovereenkomst. Conform de planning start de gemeente na de bouwvak met de aanleg van de wegen en start de aannemer in november met de bouw van de woningen.

Huurdersgesprek met aannemer
Zodra de aannemingsovereenkomst is getekend start de aannemer met de voorbereidingen van de bouw. De aannemer zal de bewoners van de 35 woningen eind augustus benaderen voor een huurdersgesprek om de woonwensen te bespreken.

Hoe verder met de Tiny Houses?
Voor de 7 Tiny Houses gaan we na de bouwvak samen met de toekomstige bewoners een apart traject in om te bekijken hoe we ook deze woningen binnen het budget (en planning) gerealiseerd krijgen. Als dat rond is krijgen ook de toekomstige bewoners van de Tiny Houses een uitnodiging voor een huurdersgesprek met de aannemer.

Voor nu wensen wij iedereen een fijne zomer toe!
En see you bij een van de Summer activiteiten :)