naar timeline

De Work-Area krijgt vorm

De Work-Area krijgt vorm

Het is dindsag 8 september en we hebben weer een drukbezochte bijeenkomst via Zoom.

Nieuwe, geïnteresseerde bewoners stellen zich voor aan de rest van de groep. Ze vertellen wie ze zijn en waarom ze graag op Area-M willen wonen. We blikken terug op de kijkdag van 4 september en de wandeling met bewoners georganiseerd door Jesse Dorsers. Zij is nieuw binnen de community en wil graag op Area-M komen wonen. De reacties op de wandeling zijn heel positief. Op 27 september organiseert een andere bewoner een rondleiding over het oude kerkhof in Roermond.

Stichting of vereniging
Deze bijeenkomst staat de Work-Area centraal. De bedrijfsjuriste van Wonen Zuid geeft een toelichting over twee vormen voor de gezamenlijke ruimte, de Work-Area, en de gemeenschappelijke tuin: een stichting of een vereniging.

Zelf invulling geven
Op basis van conceptnotitie waarin de uitgangspunten van Wonen-Zuid staan beschreven, bespreken we vandaag de vorm en invulling van werk/ontmoetingsruimte en tuin. Wonen Zuid geeft aan dat er vooral vrijheid is gelaten om zelf invulling te geven, binnen de mogelijkheden. Met de feedback van vandaag gaat de werkgroep de invulling verder uitwerken. Ook na deze bijeenkomst kunnen deelnemers nog vragen stellen of input leveren. Vervolgens polsen we waar de voorkeur naar uit gaat. Het overgrote deel van de aanwezigen heeft een voorkeur voor een verenging. Een definitieve keuze maken we nu nog niet.

Deelname bestuur en werkgroepen
Daarnaast wordt de vraag gesteld wie er in het centraal bestuur wil deelnemen en wie in de diverse werkgroepen voor bijvoorbeeld tuinonderhoud, gezamenlijke ruimtes of toewijzing nieuwe huurders.

Oplevermoment
Tot slot: iedereen heeft een uitnodiging gekregen voor het moment van oplevering van de woningen. Iedere toekomstige bewoner heeft de data ontvangen.