naar timeline

On the road met Area-M

On the road met Area-M

Een verslag van de eerste, nog on-officiële, Area-M Group op 8 maart

Een doordeweekse avond in De Graasj, in Roermond. Maar niet zo maar een avond. In de oude Ford Garage vindt de tweede bijeenkomst plaats van Area-M. Na de succesvolle kick-off, half februari, die vooral in het teken stond van ontmoeten en kennismaken, begint nu het echte werk. Hoe gaat het proces eruit zien, hoe gaan we te werk, welke architect kiezen we. Ja, zover zijn we namelijk al tot verbazing van de 17 aanwezigen

Betrokken

De Area-M-ers zijn wederom van alle leeftijden. Sommige gezichten kennen we al, anderen zijn nieuw, een aantal heeft een vriend of vriendin aangestoken met het Area-M virus en er is een kleine vertegenwoordiging van de tiny houses. Een gemêleerd gezelschap, zoals we dat graag zien. En altijd even betrokken. Iedereen is geïnteresseerd en nieuwsgierig: in hoeverre kan ik nu echt mijn stempel drukken op het plan? 

Proces

Het proces wordt uitgetekend door Stephan Maussen van het bureau Bouwen in Eigen Beheer, kortweg BIEB. BIEB heeft ervaring met zelfbouwprojecten. En dan ontstaat bovenstaand plaatje. Centraal staat de Area-M Group waar iedereen aan kan deelnemen. Jij ook. Dit is de groep waar de besluiten worden genomen, waar alle lijntjes samenkomen. Lijntjes uit de diverse thema’s waar iedereen een bijdrage aan kan leveren: de woon, buiten, work en social area. Meer daarover lees je op deze website. Besluiten die worden getoetst aan de financiële en juridische kaders die Wonen Zuid heeft opgesteld.

Architectenselectie: 22 maart

De eerstvolgende stap in het proces is de architectenkeuze. Vanavond stellen we alvast een top 10 samen, een dwarsdoorsnede van wat iedereen belangrijk vindt, die we aan een drietal bureaus meegeven. Wonen Zuid heeft de voorselectie van de bureaus al gedaan. Vanaf 15 maart kun je online een filmpje bekijken van deze drie bureaus. Op 22 maart presenteren zij zich persoonlijk aan Area-M en vindt de keuze plaats. Jouw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Op 22 maart mag iedereen persoonlijk stemmen. Je kunt dan kiezen wat uit de top 10 voor jou het zwaarste weegt.

De top 10 van aandachtspunten voor de architect:

  • Duurzaam ontwerpen (zo duurzaam mogelijk binnen budget)
  • Rekening houden met omgeving (groen is belangrijk)
  • Visie op gemeenschappelijkheid vs privacy
  • Verschillende type woningen ontwerpen (en doelgroepen)
  • Flexibele indelingen / oplossingen voor de woningen en werkruimten
  • Multifunctionele oplossingen (wonen & werken etc)
  • Openstaan voor ideeën, luisteren naar de groep
  • Open en eerlijk zijn
  • Alternatieve ontwerpen, keuzemogelijkheid
  • Gezelligheid, thuisgevoel creëren

Tot de 22e!

We zien je graag op woensdag 22 maart! Kijk hier voor het Facebookevent en meld je aan via info@area-mroermond.nl.